Simpozij o življenju in delu Janeza Stanovnika

Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica

ob 100-letnici rojstva Janeza Stanovnika organizira

S I M P O Z I J

o življenju in delu Janeza Stanovnika

8. junija 2022 ob 17. uri

v dvorani Obrtnega doma Nova Gorica.

S tem se bomo spomnili in poklonili tudi njegovim prizadevanjem za priključitev Primorske k matični domovini.

                                                                                                                                                      Z referati bodo sodelovali:

                                                                                                                                                        prof. dr. Silvo Devetak

                                                                                                                                                             dr. Bojan Godeša

                                                                                                                                                              dr. Savin Jogan

                                                                                                                                                             dr. Jože Pirjevec

                                                                                                                                                            dr. Tine Stanovnik

  

VLJUDNO VABLJENI.

Ingrid Kašca Bucik

predsednica

dr. Klemen Miklavič

župan