Komisija za mednarodne odnose in čezmejno sodelovanje:

 • Danilo Bašin – predsednik
 • Katjuša Žigon
 • Vesna Bašin
 • Miran Pahor

Komisija za statutarno-pravne zadeve:

 • Branka Stanič – predsednica
 • Igor Lučovnik – namestnik
 • Boris Kovšca

Komisija za zgodovinopisje:

 • dr. Branko Marušič – predsednik
 • Jože Šušmelj – namestnik
 • Rajko Slokar
 • Joško Martelanc

Komisija za varstvo kulturne dediščine:

 • Borut Lemut – predsednik
 • Marjan Rutar – namestnik
 • Jože Meničanin
 • Krista Koglot
 • Florjan Hvala
 • Andrej Miška
 • Karlo Passoni
 • Ciril Bavdaž
 • Stanko Komel

Komisija za informiranje in stike z javnostjo:

 • Miloš Lozič – predsednik
 • Radivoj Pahor – namestnik
 • Janez Alič
 • Gabrijela Kodermac

Komisija za finance:

 • Aldo Vuga
 • Rino Velikonja
 • Žarko Kodermac
 • Istvan Frančeškin
 • Radovan Grapulin

Komisija za priznanja, nagrade in počastitve:

 • Miran Pahor – predsednik
 • Prem Alfonz – namestnik
 • Skok Lucijan

Komisija za socialno - zdravstvena vprašanja:

 • Silva Tišma – predsednica
 • Mira Kragelj – namestnica
 • Darko Žnidarčič