Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica (skrajšano ZB NOB Nova Gorica) je društvo, ki deluje v javnem interesu na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. V svojih 49 krajevnih organizacijah na območju šestih občin združuje skupaj okoli 2400 članov.

Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je pomemben dejavnik ohranjanja vrednot, pridobljenih med drugo svetovno vojno v boju proti fašizmu in nacizmu. Prizadeva si, da bi Slovence in še posebej Primorce trajno povezale vrednote, ki so ji dajale zmagovito moč v zgodovinskih preizkušnjah, še posebej v drugi svetovni vojni. Te vrednote so zlasti domoljubje, svobodomiselnost, narodova suverenost, tovarištvo, enakopravnost, solidarnost, humanost, poštenost, socialna pravičnost in vse druge vrednote, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic, ter ne nazadnje nasprotovanje novim pojavom nacizma in fašizma.

Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica si prizadeva z razvejanimi aktivnostmi ohranjati in utrjevati spoštljiv spomin na boj Primorcev v času druge svetovne vojne ter utrjevati narodovo samozavest. S svojim delovanjem želi krepiti slovensko državnost in se zavzema za demokracijo, domoljubje in pokončno držo v mednarodnih odnosih. Zavzema se tudi za spravljiv dialog o preteklosti in ob tem za spoštovanje zgodovinske resnice o najtežjem času slovenstva ter za pomiritev med vsemi Slovenci.

Jutri gremo v napad.
Glej, kako globoko je nebo!
Sneg, naš beli brat, razlij se v temo!
Veter, potepuh, podaj nam roko!
Mesec, lenuh, hitreje za nami!
Mi gremo, gremo s puško na rami!
V napad za svobodo, za kruh!

Matej Bor