oblikovalka: NATAŠA VUGA

Domovina je ena

nam vsem dodeljena

in eno življenje

Svobodi predani

za borbo smo zbrani,

in kaj je življenje

in kaj je smrt?

OTON ŽUPANČIČ

ZZB ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE

http://www.zzb-nob.si/

SKUPNOST INTERNIRANCEV DACHAU

http://www.skupnostdachau.si/

ZDRUŽENJE VETERANOV SEVER

https://www.zdruzenje-sever.si/

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

http://www.zvvs.si/

ZVEZA DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«

http://www.zvezadgm.net/

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

http://www.zdvis.si/

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

http://www.zsc.si/

DRUŠTVO VETERANOV – SEVER, SEVERNE PRIMORSKE

https://www.drustvo-sever-severnaprimorska.si/