• AVČE – Bucik Alojz
 • BANJŠICE – Testen Alojz
 • BILJE – Savnig Istok
 • BRANIK – Bizjak Edvard
 • ČEPOVAN – Bolčina Rado
 • DOBROVO – Kodermac Žarko
 • DORNBERK – Pelicon Viktor
 • DESKLE – Lovišček Božo
 • GRGAR – Humar Boris
 • GRADIŠČE – Vodopivec Emilija
 • KOSTANJEVICA – Urdih Marija
 • KOJSKO – Bašin Danilo
 • KANAL – Pavlin Franko
 • KAL NAD KANALOM – Hvala Ludvik
 • LOKVE – Winkler Štefan
 • LOKOVEC – Humar Franc
 • LEVPA – Bavdaž Izidor
 • LIG – Jerončič Anton
 • MEDANA – Mikulin Zvezdan
 • MIREN – Badalič Alojz
 • OPATJE SELO – Blažič Ksenija
 • OREHOVLJE – Jerkič Miroslav
 • OSEK – VITOVLJE – Bizjak Bruno
 • OZELJAN – Širok Dominik
 • PRVAČINA – Dušan Kozem
 • RAVNICA – Filipič Stanko
 • RAVNE – BATE – Šuligoj Bogomir
 • RENČE – Pahor Miran
 • ROČINJ – Zimic Zoran
 • SELA NA KRASU – Hutinski Vera
 • ŠEMPETER
 • ŠEMPAS – Kragelj Mira
 • TEMNICA – Rogelja Jože
 • TRNOVO – Vončina Zoran
 • VOJŠČICA – Pahor Bogomir
 • VOGRSKO – Ipavec Boris
 • BUKOVICA – VOLČJA DRAGA – Stanko Komel
 • VRTOJBA – Frančeškin Istvan
 • GRČNA – Tišma Silva
 • BORIS KIDRIČ – Mlakar Alojz
 • IVAN CANKAR – Likar Bogdan
 • KAREL LAVRIČ – Andrič Nikola
 • LEDINE – Bratuž Jože
 • PRISTAVA – Rajko Slokar
 • RASTISLAV DELPIN – Hvala Florjan
 • VETRIŠČE – Miloš Lozič
 • KROMBERK – Andrej Kompara
 • ROŽNA DOLINA – Borut Lemut
 • SOLKAN – Bašin Vesna