• AVČE – Bucik Alojz
 • BANJŠICE – Testen Alojz
 • BILJE – Savnig Istok
 • BRANIK – Bizjak Edvard
 • ČEPOVAN – Bolčina Rado
 • DOBROVO – Kodermac Žarko
 • DORNBERK
 • DESKLE – Gabrijelčič Miran
 • GRGAR – Humar Boris
 • GRADIŠČE – Vodopivec Emilija
 • KOSTANJEVICA – Urdih Marija
 • KOJSKO – Passoni Karlo
 • KANAL – Pavlin Franko
 • KAL NAD KANALOM
 • LOKVE
 • LOKOVEC – Humar Franc
 • LEVPA – Bavdaž Izidor
 • LIG – Jerončič Anton
 • MEDANA – Cukjati Žarko
 • MIREN – Kocjančič Janez
 • OPATJE SELO – Blažič Ksenija
 • OREHOVLJE – Kocjančič Janez
 • OSEK – VITOVLJE – Brulc Mirko
 • OZELJAN-ŠMIHEL – Gruzovin Ljubica
 • PRVAČINA – Černe Simon
 • RAVNICA – združeni s KO ZB Trnovo
 • RAVNE – BATE
 • RENČE – Pahor Miran
 • ROČINJ – Zimic Zoran
 • SELA NA KRASU – Hutinski Vera
 • ŠEMPETER – Mavrič Dragica
 • ŠEMPAS – Kragelj Mira
 • TEMNICA
 • TRNOVO – Šušmelj Ivan
 • VOJŠČICA – Pahor Bogomir
 • VOGRSKO – Ipavec Boris
 • BUKOVICA – VOLČJA DRAGA – Komel Stanko
 • VRTOJBA – Frančeškin Istvan
 • GRČNA – Tišma Silva
 • BORIS KIDRIČ
 • IVAN CANKAR
 • KAREL LAVRIČ
 • LEDINE – Leban Vesna
 • PRISTAVA
 • RASTISLAV DELPIN – Hvala Florjan
 • VETRIŠČE – Lozič Miloš
 • KROMBERK – Kompara Andrej
 • ROŽNA DOLINA – Lemut Borut
 • SOLKAN – Bašin Vesna