ZZB za vrednote NOB Slovenije

Člani območnega združenja borcev NOB Nova Gorica v organih ZZB NOB Slovenije

  • Štefan Cigoj, član sveta ZB
  • Boris Kovšca, član sveta ZB
  • Silva Tišma, članica komisije za izobraževanje
  • Katjuša Žigon, članica komisije za mednarodne odnose
  • Dr. Branko Marušič, član komisije za zgodovino NOB
  • Vladimir Krpan, član komisije za organizacijska in kadrovska vprašanja
  • Janez Alič, član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in urednik revije Svobodna beseda