Izvršilni odbor 2022-2026

Ingrid Kašca Bucik – predsednica

Žarko Kodermac – podpredsednik

Borut Lemut – podpredsednik

Katjuša Žigon-podpredsednica

 • Danilo Bašin
 • Vesna Bašin
 • Milena Beguš
 • Edvard Bizjak
 • Ksenija Blažič
 • Mirko Brulc
 • Istvan Frančeškin
 • Miran Gabrijelčič
 • Ljubica Gruzovin
 • Krista Koglot
 • Vesna Leban
 • Miloš Lozič
 • Dragica Mavrič
 • Vera Mužič
 • Miran Pahor
 • Franko Pavlin
 • Klavdij Podgornik
 • Marjan Rutar
 • Rajko Slokar
 • Vojmir Slokar
 • Branka Stanič
 • Rino Velikonja
 • Aldo Vuga
 • Darko Žnidarčič

Nadzorni odbor

Vesna Filej

Ljubica Gruzovin

Stanko Komel

Mira Kragelj

Majda Nemec

Adrijana Stanič

Častno razsodišče

Julij Černe

Branko Filej

Vera Košuta