Nova knjiga

Branko Marušič: Na Primorskem leta 1941

V veliki sejni dvorani mestne občine Nova Gorica je bila predstavitev nove knjige – zbornika Na Primorskem leta 1941, katere glavni urednik je zgodovinar dr. Branko Marušič. 

Knjiga je izšla v letu, ko v organizaciji Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica praznujemo 75-letnice ustanovitve prvih odborov OF na Severnem Primorskem. To so bili odbori v Renčah, Gradišču nad Prvačino, Opatjem selu, Vrtojbi, Solkanu in Kanalu ter v Podgori pri Gorici v Italiji. 

Knjiga z zbranimi dokumenti na zanimiv način opisuje življenje v letu 1941, ko smo svojo usodo vzeli v svoje roke. Primorski človek je takoj leta 1941 z ustanavljanjem prvih odborov OF začel organiziran boj proti fašizmu in za osvoboditev slovenskega ozemlja. V knjigi so zbrani spomini aktivnih udeležencev dogodkov tistega časa ter dokumenti, razprave in članki, ki so jih prispevali zgodovinarji in raziskovalci različnih generacij.

Knjigo se dobi na sedežu Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, tel. 05 333 20 77. Cena je 15 evrov. 

Miloš Lozič

21. november 2016