Nova Gorica, 21. december 2016

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA NOVA GORICA

Kidričeva ulica 9, 5000  Nova Gorica
telefon:05 333 20 77, e-pošta: zbng@siol.net

Spoštovani,

Letos poteka v organizaciji Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica obeležitev 75-letnice od ustanovitve prvih odborov OF na Severnem Primorskem.

To so bili odbori v Renčah, v Gradišču nad Prvačino, v Opatjem selu, v Vrtojbi, v Solkanu in v Kanalu. Pridružili so se nam tudi člani Mreže OF iz Gorice.

Vsa ta obeležja poudarjajo pripravljenost primorskega človeka, da že leta 1941 stopi v organizirani boj proti okupatorju za osvoboditev slovenskega ozemlja. To predstavlja pomemben mejnik v zgodovini slovenskega naroda, ko je nastopil v trenutku okupacije nacifašizma.

Ob tej priložnosti smo izdali knjigo- zbornik NA PRIMORSKEM LETA 1941, katere glavni urednik je dr. Branko Marušič. Knjiga z zbranimi dokumenti zelo verno in na zanimiv način opisuje življenje v trenutku, ko je naša usoda prešla v naše roke. Zato menimo, da je knjiga pravi dokaz nekega razdobja, ki je izredno pomembno v naši zgodovini. Priporočamo jo vsem radovednim spremljevalcem naše zgodovine, zgodovine malega človeka ob velikih dejanjih, ki so dodobra zaznamovala naše življenje.

Verjamemo, da bo knjiga obogatila knjižnice naših občin, naših šol in vernih zbirateljev zgodovinskih pričevanj na osnovi dokumentov in dokazov.

Tisti, ki cenijo resnico, bodo knjigo prav gotovo z veseljem prebrali in ohranili v zbirki dragocenih pričevanj, ki jih je naš priznani zgodovinar dr. Branko Marušič  skrbno zbral v zanimivi opus dokumentov pomembne polpretekle zgodovine.

Poudarjamo tudi, da smo v zadnjih 15- letih izdali več kot 25 publikacij in knjig in še imamo veliko idej, gradiva in sposobnih piscev, ki bi lahko še dolgo ustvarjali in ohranjali spomin na prelomne dni naše zgodovine. Z vašo pomočjo nam je to uspevalo do sedaj in upamo, da nam boste pomagali »razpeti krila« tudi v bodoče.

Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo v ponedeljek, 21.11.2016 ob 17.00 uri v dvorani mestne občine.

Vladimir Krpan
predsednik


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *